Nyhet
2018-05-25

GDPR-information

General Data Protection Regulation (GDPR) är som de flesta säkert redan känner till en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU fredag den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL). Mycket är sig likt, men kraven på hur företag får behandla personuppgifter skärps.

Vi på Specialmedia/SP Gruppen Sverige AB ägnar oss uteslutande åt försäljning från företag till företag, s k B2B. Vi har ingen anledning att samla in irrelevant kringdata om personer och lagrar därför heller inga uppgifter om enskilda individer. Förutom företagens sedvanliga uppgifter, finns i vårt registr endast kontaktpersonens namn, den e-postadress och det telefonnummer som går till företaget som den anställde arbetar på.

Vår kommunikation med våra kunder, dvs med kundföretagens företrädare, sker endast i syfte att informera om och sälja våra produkter och givetvis delar vi inte med oss av några som helst register-/kontaktuppgifter, varken gällande kundföretag eller dess anställda. Vårt kundregister ligger i en säker och skyddad IT-miljö.

Den som önskar veta vilka uppgifter vi har lagrat eller önskar bli raderad ur vårt register kan bara skicka ett mejl till info@specialmedia.se.

Copyright 2019  Specialmedia - en del av SP Gruppen Sverige AB   |   info(at)specialmedia.se   |   08- 605 18 50

Powered by: Bero Media