Produkter > Monomer

Monomer

  Namn Artikelnr  
Arlon DPF 510G vit blank 100µ- 106,7 x 45,7 Arlon DPF 510G vit blank 100µ- 106,7 x 45,7 102950

Arlon DPF 510G vit blank 100µ- 137,2 x 45,7 Arlon DPF 510G vit blank 100µ- 137,2 x 45,7 102951

Arlon DPF 510G vit blank 100µ- 152,4 x 45,7 Arlon DPF 510G vit blank 100µ- 152,4 x 45,7 102952

Arlon DPF 510M vit matt 100µ- 106,7 x 45,7 Arlon DPF 510M vit matt 100µ- 106,7 x 45,7 102953

Arlon DPF 510M vit matt 100µ- 137,2 x 45,7 Arlon DPF 510M vit matt 100µ- 137,2 x 45,7 102954

Arlon DPF 510M vit matt 100µ- 152,4 x 45,7 Arlon DPF 510M vit matt 100µ- 152,4 x 45,7 102955

Arlon DPF 510GT vit blank opak 100µ- 106,7 x 45,7 Arlon DPF 510GT vit blank opak 100µ- 106,7 x 45,7 102956

Arlon DPF 510GT vit blank opak 100µ- 137,2 x 45,7 Arlon DPF 510GT vit blank opak 100µ- 137,2 x 45,7 102957

Arlon DPF 510GT vit blank opak 100µ- 152,4 x 45,7 Arlon DPF 510GT vit blank opak 100µ- 152,4 x 45,7 102958

Arlon DPF 510MT vit matt opak 100µ- 106,7 x 45,7 Arlon DPF 510MT vit matt opak 100µ- 106,7 x 45,7 102959

Arlon DPF 510MT vit matt opak 100µ- 137,2 x 45,7 Arlon DPF 510MT vit matt opak 100µ- 137,2 x 45,7 102960

Arlon DPF 510MT vit matt opak 100µ- 152,4 x 45,7 Arlon DPF 510MT vit matt opak 100µ- 152,4 x 45,7 102961

Arlon DPF 510GTR vit blank opak removable 100µ- 106,7 x 45,7 Arlon DPF 510GTR vit blank opak removable 100µ- 106,7 x 45,7 102962

Arlon DPF 510GTR vit blank opak removable 100µ- 137,2 x 45,7 Arlon DPF 510GTR vit blank opak removable 100µ- 137,2 x 45,7 102963

Arlon DPF 510GTR vit blank opak removable 100µ- 152,4 x 45,7 Arlon DPF 510GTR vit blank opak removable 100µ- 152,4 x 45,7 102964

Arlon DPF 510MTR vit matt opak removable 100µ- 106,7 x 45,7 Arlon DPF 510MTR vit matt opak removable 100µ- 106,7 x 45,7 102965

Arlon DPF 510MTR vit matt opak removable 100µ- 137,2 x 45,7 Arlon DPF 510MTR vit matt opak removable 100µ- 137,2 x 45,7 102966

Arlon DPF 510MTR vit matt opak removable 100µ- 152,4 x 45,7 Arlon DPF 510MTR vit matt opak removable 100µ- 152,4 x 45,7 102967

Arlon DPF 510G-UT vit blank UltraTac 100µ - 106,7 x 45,7 Arlon DPF 510G-UT vit blank UltraTac 100µ - 106,7 x 45,7 102923

Arlon DPF 510G-UT vit blank UltraTac 100µ - 137,2 x 45,7 Arlon DPF 510G-UT vit blank UltraTac 100µ - 137,2 x 45,7 102924

Arlon DPF 510G-UT vit blank UltraTac 100µ - 152,4 x 45,7 Arlon DPF 510G-UT vit blank UltraTac 100µ - 152,4 x 45,7 102925

Arlon DPF 510GT-UT vit blank opak UltraTac 100µ - 106,7 x 45,7 Arlon DPF 510GT-UT vit blank opak UltraTac 100µ - 106,7 x 45,7 102917

Arlon DPF 510GT-UT vit blank opak UltraTac 100µ - 137,2 x 45,7 Arlon DPF 510GT-UT vit blank opak UltraTac 100µ - 137,2 x 45,7 102918

Arlon DPF 510GT-UT vit blank opak UltraTac 100µ - 152,4 x 45,7 Arlon DPF 510GT-UT vit blank opak UltraTac 100µ - 152,4 x 45,7 102919

Arlon DPF 510MT-UT vit matt opak UltraTac 100µ - 106,7 x 45,7 Arlon DPF 510MT-UT vit matt opak UltraTac 100µ - 106,7 x 45,7 102920

Arlon DPF 510MT-UT vit matt opak UltraTac 100µ - 137,2 x 45,7 Arlon DPF 510MT-UT vit matt opak UltraTac 100µ - 137,2 x 45,7 102921

Arlon DPF 510MT-UT vit matt opak UltraTac 100µ - 152,4 x 45,7 Arlon DPF 510MT-UT vit matt opak UltraTac 100µ - 152,4 x 45,7 102922

Arlon DPF 510M-UT vit matt UltraTac 100µ - 106,7 x 45,7 Arlon DPF 510M-UT vit matt UltraTac 100µ - 106,7 x 45,7 102926

Arlon DPF 510M-UT vit matt UltraTac 100µ - 137,2 x 45,7 Arlon DPF 510M-UT vit matt UltraTac 100µ - 137,2 x 45,7 102927

Arlon DPF 510M-UT vit matt UltraTac 100µ - 152,4 x 45,7 Arlon DPF 510M-UT vit matt UltraTac 100µ - 152,4 x 45,7 102928

MACtac 8500WG-PG (829P) vit blank opak 95µ - 105,0 x 50 MACtac 8500WG-PG (829P) vit blank opak 95µ - 105,0 x 50
       
108198

MACtac 8500WG-PG (829P) vit blank opak 95µ - 137,2 x 50 MACtac 8500WG-PG (829P) vit blank opak 95µ - 137,2 x 50
       
108197

MACtac 8500WG-PG (829P) vit blank opak 95µ - 160,0 x 50 MACtac 8500WG-PG (829P) vit blank opak 95µ - 160,0 x 50
       
108167

MACtac 8500WG-PT (829P) vit blank 95µ - 105,0 x 50 MACtac 8500WG-PT (829P) vit blank 95µ - 105,0 x 50
Monomer kampanjvinyl med transparent adhesiv. För dekaler, dekor, skyltar, golvreklam mm på plana eller svagt böjda ytor.
       
108176

MACtac 8500WG-PT (829P) vit blank 95µ - 137,2 x 50 MACtac 8500WG-PT (829P) vit blank 95µ - 137,2 x 50
Monomer kampanjvinyl med transparent adhesiv. För dekaler, dekor, skyltar, golvreklam mm på plana eller svagt böjda ytor.
       
108177

MACtac 8500WG-PT (829P) vit blank 95µ - 162,0 x 50 MACtac 8500WG-PT (829P) vit blank 95µ - 162,0 x 50
Monomer kampanjvinyl med transparent adhesiv. För dekaler, dekor, skyltar, golvreklam mm på plana eller svagt böjda ytor.
       
108178

MACtac 8500WG-RG (829R) vit blank opak 95µ - 105,0 x 50 MACtac 8500WG-RG (829R) vit blank opak 95µ - 105,0 x 50
       
108147

MACtac 8500WG-RG (829R) vit blank opak 95µ - 137,2 x 50 MACtac 8500WG-RG (829R) vit blank opak 95µ - 137,2 x 50
       
108157

MACtac 8500WG-RG (829R) vit blank opak 95µ - 162,0 x 50 MACtac 8500WG-RG (829R) vit blank opak 95µ - 162,0 x 50
       
108150

MACtac 8500WG-RT (829R) vit blank 95µ - 105,0 x 50 MACtac 8500WG-RT (829R) vit blank 95µ - 105,0 x 50
Monomer kampanjvinyl med transparent adhesiv. För dekaler, dekor, skyltar, golvreklam mm på plana eller svagt böjda ytor.
       
108179

MACtac 8500WG-RT (829R) vit blank 95µ - 137,2 x 50 MACtac 8500WG-RT (829R) vit blank 95µ - 137,2 x 50
Monomer kampanjvinyl med transparent adhesiv. För dekaler, dekor, skyltar, golvreklam mm på plana eller svagt böjda ytor.
       
108180

MACtac 8500WG-RT (829R) vit blank 95µ - 160,0 x 50 MACtac 8500WG-RT (829R) vit blank 95µ - 160,0 x 50
Monomer kampanjvinyl med transparent adhesiv. För dekaler, dekor, skyltar, golvreklam mm på plana eller svagt böjda ytor.
       
108181

MACtac 8500WM-PG (828P) vit matt opak 95µ - 105,0 x 50 MACtac 8500WM-PG (828P) vit matt opak 95µ - 105,0 x 50
Monomer kampanjvinyl med grått opakt adhesiv. För dekaler, dekor, skyltar, golvreklam mm på plana eller svagt böjda ytor.
       
108503

MACtac 8500WM-PG (828P) vit matt opak 95µ - 137,2 x 50 MACtac 8500WM-PG (828P) vit matt opak 95µ - 137,2 x 50
Monomer kampanjvinyl med grått opakt adhesiv. För dekaler, dekor, skyltar, golvreklam mm på plana eller svagt böjda ytor.
       
108504

MACtac 8500WM-PG (828P) vit matt opak 95µ - 162,0 x 50 MACtac 8500WM-PG (828P) vit matt opak 95µ - 162,0 x 50
Monomer kampanjvinyl med grått opakt adhesiv. För dekaler, dekor, skyltar, golvreklam mm på plana eller svagt böjda ytor.
       
108505

MACtac 8500WM-PT (828P) vit matt 95µ - 105,0 x 50 MACtac 8500WM-PT (828P) vit matt 95µ - 105,0 x 50
Monomer kampanjvinyl med transparent adhesiv. För dekaler, dekor, skyltar, golvreklam mm på plana eller svagt böjda ytor.
       
108170

MACtac 8500WM-PT (828P) vit matt 95µ - 137,2 x 50 MACtac 8500WM-PT (828P) vit matt 95µ - 137,2 x 50
Monomer kampanjvinyl med transparent adhesiv. För dekaler, dekor, skyltar, golvreklam mm på plana eller svagt böjda ytor.
       
108171

MACtac 8500WM-PT (828P) vit matt 95µ - 160,0 x 50 MACtac 8500WM-PT (828P) vit matt 95µ - 160,0 x 50
Monomer kampanjvinyl med transparent adhesiv. För dekaler, dekor, skyltar, golvreklam mm på plana eller svagt böjda ytor.
       
108172

MACtac 8500WM-RG (828R) vit matt opak 95µ - 105,0 x 50 MACtac 8500WM-RG (828R) vit matt opak 95µ - 105,0 x 50
Monomer kampanjvinyl med grått opakt adhesiv. För dekaler, dekor, skyltar, golvreklam mm på plana eller svagt böjda ytor.
       
108506

MACtac 8500WM-RG (828R) vit matt opak 95µ - 137,2 x 50 MACtac 8500WM-RG (828R) vit matt opak 95µ - 137,2 x 50
Monomer kampanjvinyl med grått opakt adhesiv. För dekaler, dekor, skyltar, golvreklam mm på plana eller svagt böjda ytor.
       
108507

MACtac 8500WM-RG (828R) vit matt opak 95µ - 162,0 x 50 MACtac 8500WM-RG (828R) vit matt opak 95µ - 162,0 x 50
Monomer kampanjvinyl med grått opakt adhesiv. För dekaler, dekor, skyltar, golvreklam mm på plana eller svagt böjda ytor.
       
108508

MACtac 8500WM-RT (828R) vit matt 95µ - 105,0 x 50 MACtac 8500WM-RT (828R) vit matt 95µ - 105,0 x 50
Monomer kampanjvinyl med transparent adhesiv. För dekaler, dekor, skyltar, golvreklam mm på plana eller svagt böjda ytor.
       
108173

MACtac 8500WM-RT (828R) vit matt 95µ - 137,2 x 50 MACtac 8500WM-RT (828R) vit matt 95µ - 137,2 x 50
Monomer kampanjvinyl med transparent adhesiv. För dekaler, dekor, skyltar, golvreklam mm på plana eller svagt böjda ytor.
       
108174

MACtac 8500WM-RT (828R) vit matt 95µ - 162,0 x 50 MACtac 8500WM-RT (828R) vit matt 95µ - 162,0 x 50
Monomer kampanjvinyl med transparent adhesiv. För dekaler, dekor, skyltar, golvreklam mm på plana eller svagt böjda ytor.
       
108175

MACtac 8700WG-BFG (5829MBF) vit blank opak 90µ - 137,2 x 50 MACtac 8700WG-BFG (5829MBF) vit blank opak 90µ - 137,2 x 50
Monomer vinyl med bubbelfritt, solventbaserat adhesiv. För skyltar, fordonsdekorer, golvreklam mm på plana eller lätt välvda ytor.
         
101695

MACtac 8700WG-PG (5829P) vit blank opak 90µ - 137,2 x 50 MACtac 8700WG-PG (5829P) vit blank opak 90µ - 137,2 x 50
Monomer vinyl med solventbaserat adhesiv. För skyltar, fordonsdekorer, golvreklam mm på plana eller lätt välvda ytor.
       
108151

MACtac 8700WG-PG (5829P) vit blank opak 90µ - 152,4 x 50 (B) MACtac 8700WG-PG (5829P) vit blank opak 90µ - 152,4 x 50 (B)
Monomer vinyl med solventbaserat adhesiv. För skyltar, fordonsdekorer, golvreklam mm på plana eller lätt välvda ytor.
         
108153

MACtac 8700WG-PG (5829P) vit blank opak 90µ - 162,0 x 50 (B) MACtac 8700WG-PG (5829P) vit blank opak 90µ - 162,0 x 50 (B)
Monomer vinyl med solventbaserat adhesiv. För skyltar, fordonsdekorer, golvreklam mm på plana eller lätt välvda ytor.
       
108154

MACtac 8700WG-RG (5829R) vit blank opak 90µ - 137,2 x 50 (B) MACtac 8700WG-RG (5829R) vit blank opak 90µ - 137,2 x 50 (B)
Monomer vinyl med solventbaserat adhesiv. För skyltar, fordonsdekorer, golvreklam mm på plana eller lätt välvda ytor.
         
101711

MACtac 8700WG-RG (5829R) vit blank opak 90µ - 152,4 x 50 (B) MACtac 8700WG-RG (5829R) vit blank opak 90µ - 152,4 x 50 (B)
Monomer vinyl med solventbaserat adhesiv. För skyltar, fordonsdekorer, golvreklam mm på plana eller lätt välvda ytor.
         
108158

MACtac 8700WG-RG (5829R) vit blank opak 90µ - 162,0 x 50 (B) MACtac 8700WG-RG (5829R) vit blank opak 90µ - 162,0 x 50 (B)
Monomer vinyl med solventbaserat adhesiv. För skyltar, fordonsdekorer, golvreklam mm på plana eller lätt välvda ytor.
         
101714

MACtac 8700WM-PG (5828P) vit matt opak 90µ - 137,2 x 50 (B) MACtac 8700WM-PG (5828P) vit matt opak 90µ - 137,2 x 50 (B)
Monomer vinyl med solventbaserat adhesiv. För skyltar, fordonsdekorer, golvreklam mm på plana eller lätt välvda ytor.
         
108139

MACtac 8700WM-PG (5828P) vit matt opak 90µ - 152,4 x 50 (B) MACtac 8700WM-PG (5828P) vit matt opak 90µ - 152,4 x 50 (B)
Monomer vinyl med solventbaserat adhesiv. För skyltar, fordonsdekorer, golvreklam mm på plana eller lätt välvda ytor.
         
108140

MACtac 8700WM-PG (5828P) vit matt opak 90µ - 162,0 x 50 (B) MACtac 8700WM-PG (5828P) vit matt opak 90µ - 162,0 x 50 (B)
Monomer vinyl med solventbaserat adhesiv. För skyltar, fordonsdekorer, golvreklam mm på plana eller lätt välvda ytor.
         
108141

MACtac 8700WM-RG (5828R) vit matt opak 90µ - 137,2 x 50 (B) MACtac 8700WM-RG (5828R) vit matt opak 90µ - 137,2 x 50 (B)
Monomer vinyl med solventbaserat adhesiv. För skyltar, fordonsdekorer, golvreklam mm på plana eller lätt välvda ytor.
       
108142

MACtac 8700WM-RG (5828R) vit matt opak 90µ - 152,4 x 50 (B) MACtac 8700WM-RG (5828R) vit matt opak 90µ - 152,4 x 50 (B)
Monomer vinyl med solventbaserat adhesiv. För skyltar, fordonsdekorer, golvreklam mm på plana eller lätt välvda ytor.
         
108143

MACtac 8700WM-RG (5828R) vit matt opak 90µ - 162,0 x 50 (B) MACtac 8700WM-RG (5828R) vit matt opak 90µ - 162,0 x 50 (B)
Monomer vinyl med solventbaserat adhesiv. För skyltar, fordonsdekorer, golvreklam mm på plana eller lätt välvda ytor.
         
108144

MACtac WW309 vit blank opak HiTac 100µ - 137,2 x 50 MACtac WW309 vit blank opak HiTac 100µ - 137,2 x 50
Monomer vinyl med extra hårdhäftande adhesiv. För dekaler dekorer mm på krävande underlag. Även väggar målade med latexbaserade färger.
       
108148

MACtac WW309 vit blank opak HiTac 100µ - 152,4 x 50 MACtac WW309 vit blank opak HiTac 100µ - 152,4 x 50
Monomer vinyl med extra hårdhäftande adhesiv. För dekaler dekorer mm på krävande underlag. Även väggar målade med latexbaserade färger.
       
108149

MACtac WW300 vit matt opak HiTac 100µ - 137,2 x 50 MACtac WW300 vit matt opak HiTac 100µ - 137,2 x 50
Monomer, matt vinyl med extra hårdhäftande adhesiv. För dekaler dekorer mm på krävande underlag. Även väggar målade med latexbaserade färger.
       
108145

MACtac WW300 vit matt opak HiTac 100µ - 152,4 x 50 MACtac WW300 vit matt opak HiTac 100µ - 152,4 x 50
Monomer, matt vinyl med extra hårdhäftande adhesiv. För dekaler dekorer mm på krävande underlag. Även väggar målade med latexbaserade färger.
       
108455

Profiflex PRO GPT 100 - 137,2 x 50 Profiflex PRO GPT 100 - 137,2 x 50
     
102809

Profiflex PRO GRT 100 - 105,0 x 50 Profiflex PRO GRT 100 - 105,0 x 50
     
102811

Profiflex PRO MPG 100 - 137,2 x 50 Profiflex PRO MPG 100 - 137,2 x 50
     
102836

Profiflex PRO GRT 100 - 137,2 x 50 Profiflex PRO GRT 100 - 137,2 x 50
     
102812

Profiflex PRO MPT 100 Air - 137,2 x 50 Profiflex PRO MPT 100 Air - 137,2 x 50
     
102822

Profiflex PRO GPG 100 - 160,0 x 50 Profiflex PRO GPG 100 - 160,0 x 50
     
102819

Profiflex PRO GPG 100 - 105,0 x 50 Profiflex PRO GPG 100 - 105,0 x 50
     
102817

STAR Easy Dot white gloss FR 100µ - 137,2 x 50 STAR Easy Dot white gloss FR 100µ - 137,2 x 50
       
100059

STAR Easy Dot matt FR 100µ  - 137,2 x 50 STAR Easy Dot matt FR 100µ - 137,2 x 50
Matt PVC för kortvariga dekorer, posters, dekaler mm på släta och svagt välvda ytor inomhus.
       
100055

STAR Easy Dot whiteout FR 100µ - 137,2 x 50 STAR Easy Dot whiteout FR 100µ - 137,2 x 50
       
100063

STAR Vinyl matt R 180µ - 137,2 x 50 (B) STAR Vinyl matt R 180µ - 137,2 x 50 (B)
Removable, repositioneringsbar, opak vinyl avsedd för dekorering av släta ytor och väggar inomhus.
         
100030

STAR2Walk 150µ - 137,2 x 25 STAR2Walk 150µ - 137,2 x 25
Matt PVC med halkskyddande yta. Behöver ingen extra laminering.
     
101035

STAR Print'n'walk UV/latex FR 200µ - 160,0 x 30 STAR Print'n'walk UV/latex FR 200µ - 160,0 x 30
Brandklassad matt PVC med halksyddande yta som uppfyller kraven för halkskydd på golv inomhus, utan behov av extra laminering.
     
101068

Copyright 2020  Specialmedia - en del av SP Gruppen Sverige AB   |   info(at)specialmedia.se   |   08- 605 18 50

Powered by: Bero Media