Nyhet
2018-12-28

Prishöjning 7 januari

En rad händelser runt om i världen under 2018 har fått konsekvenser på ett flertal olika råvarumarknader med anknytning till storformatsbranschen. På vissa insatsvaror råder det t o m brist, vilket själklart trycker upp priserna. T ex har ett flertal olika insatskemikalier stigit i pris under året och likaså transportkostanderna, som både påverkas av hårdare miljökrav och stigande bränslepriser. Detta är en utveckling som förutspås bestå under 2019. Pappersmassa är en annan central insatsprodukt som stigit kraftigt i pris under 2018. Som en jämförelse har vi inom vårt andra produktben, kvittorullar av thermopapper, fått fyra prishöjningar på totalt närmare 25% under 2018.

Mot bakgrund av ovanstående så har vi av våra leverantörer aviserats prishöjningar som samtliga träder i kraft i januari 2019. Det betyder i sin tur att våra listpriser kommer höjas med 4-6%, beroende på produktgrupp. Vår höjning träder i kraft den 7 januari 2019.

Som ett led i vårt miljöarbete inför vi samma datum en miljöavgift på 50 kr/faktura för pappersfakturor. De allra flesta av våra kunder tar redan emot pdf-faktura med epost. Du som ännu inte får pdf-faktura är välkommen att mejla till ekonomi@spgruppen.com och ange den mejladress du i framtiden önskar motta fakturor till.

För ytterligare information om prishöjningen är du välkommen att kontakta din säljare

Copyright 2020  Specialmedia - en del av SP Gruppen Sverige AB   |   info(at)specialmedia.se   |   08- 605 18 50

Powered by: Bero Media