Nyhet
2021-02-01

Prishöjning och ny valutaberäkning

Måndag den 1 februari höjer vi våra bruttopriser med i genomsnitt 5%. Höjningen är främst driven av prishöjningar från våra leverantörer, som skett i flera omgångar under de senaste åren. Höjningar som vi så långt som möjligt valt att inte föra vidare. Vi har dessutom att kompensera för de senaste årens allmänna prisutveckling på övriga insatsvaror, transporter mm.

Samtidigt med prishönjingen ändrar vi grunden för vårt valutapåslag. Vi justerar "normalintervallet" för kronan till 9,90-10,40 mot Euron. Det betyder att om kursen ligger inom det nya spannet, så är valutapåslaget noll, ligger den över så beräknas påslaget med 10,40 som bas och ligger den under, så gör vi ett valutaavdrag med 9,90 som bas.

Copyright 2020  Specialmedia - en del av SP Gruppen Sverige AB   |   info(at)specialmedia.se   |   08- 605 18 50

Powered by: Bero Media