Nyhet
2013-04-23

Transportstrejk!

Transportarbetarföbundet har varslat om stridsåtgärder som träder i kraft klockan 12.00 onsdagen den 24 april. Det betyder med stor sannolikhet att det kommer bli stora störningar i våra utleveranser fr o m samma dag.

Varslen gäller blockad mot övertidsarbete, nyanställning, inhyrning och total arbetsnedläggelse på 23 godsterminaler som drivs av DB Schenker, DHL och DSV Road.

I Stockholmsområdet kör SP Gruppen med egen bil och lokala budfirmor, varför vi räknar med att kunna bibehålla relativt god leveransservice även under konflikten.

För leveranser till övriga landet har SP Gruppen DB Schenker som huvudtransportör och i praktiken innebär varslet att verksamheten avstannar även på de Schenkerterminaler som inte är direkt uttagna i konflikten. Det betyder i sin tur att även vissa transporter av hel- och partilaster kommer påverkas på grund av kapacitetsbrist.

Biltrafikens Arbetsgivarförbund, BA, svarar med lockout mot samtliga medlemmar i Svenska Transportarbetareförbundet sysselsatta med terminalhantering av landtransport gods vid DB Schenker, DHL och DSV Road. Lockouten omfattar även åkerier som kör till och från och mellan terminaler tillhörande DB Schenker, DHL och DSV Road. Lockouten träder i kraft torsdagen den 25 april kl 17.00. 

Vi beklagar givetvis de problem som denna konflikt oundvikligen kommer att ställa till med för våra kunder och hoppas att den blir kortvarig. För mer information se t ex DB Schenkers hemsida.

Copyright 2020  Specialmedia - en del av SP Gruppen Sverige AB   |   info(at)specialmedia.se   |   08- 605 18 50

Powered by: Bero Media