Nyhet
2018-05-03

Vi inför valutajustering från 7 maj

Sverige är ett litet land med en liten valuta. Vår krona har genom åren kallats för såväl  ”skvalpvaluta” som ”randvaluta” och har alltid varit utsatt för kurssvängningar. I oroliga tider tenderar stora valutor stärkas på bekostnad av mindre, men alla bakomliggande orsaker till kronans svängningar är inte helt enkla att identifiera. Sedan sensommaren 2017 har kronan tappat kraftigt i värde mot bl a euron och denna utveckling har accelererat från början av februari 2018.
 

 
Eftersom vi köper in de flesta av våra produkter i euro är valutakursen en faktor med mycket stor påverkan på vår verksamhet. Samtidigt som den ligger den helt utom vår egen kontroll. Vi har kämpat i det längsta men tvingas nu agera. Vi väljer därför att följa efter flera av våra branschkollegor och inför en valutajustering fr o m måndag 7 maj.

Så här kommer vi att räkna. Baserat på senare års utveckling anser vi att ett ”normalt” spann för kronan ligger mellan 9,30 och 9,80 mot euron. Det är en nivå som med några undantag gällt under senare år och det är i den nivån våra listpriskalkyler utarbetats. Konkret betyder det att om kronkursen ligger över 9,80 gör vi ett tillägg på fakturan. Stärks däremot kronan så att euron hamnar under 9,30 så gör vi istället ett avdrag. Om verklig kurs t ex är 10,40 så blir vår valutajustering +6,1%. Skulle en euro däremot kosta 9,20 så blir justeringen -1,1%.
 

  
Vår valutajustering kommer låsas för en vecka i taget och aktuell justering publiceras alltid här på vår hemsida. Måndagar kl. 09:00 läser vi av valutakursen på di.se och sätter den procentuella justering som kommer gälla hela den veckan. Det kommer även gå att se historiska veckovisa värden för såväl valutakurs som valutajustering.

Notera att vi f n inte kan visa valutajusteringen på orderbekräftelser för order lagda i vår webbhandel.

 

Copyright 2020  Specialmedia - en del av SP Gruppen Sverige AB   |   info(at)specialmedia.se   |   08- 605 18 50

Powered by: Bero Media