Specialmedia - experten på storformat


Specialmedia är SP Gruppen Sveriges AB fönster mot storformatsmarknaden. Vi ägnar oss uteslutande åt utskriftsmedia, förbrukning och tillbehör för storformatsproduktion. Därigenom blir vi riktigt vassa på det vi gör.

Vi delar dock en rad viktiga resurser och funktioner med vårt moderbolag, SP Gruppen Sverige AB, bl a ekonomi och logistik. Det ger oss synergier som kommer dig som kund till godo i form av snabba och exakta leveranser till rätt pris.

SP Gruppen har funnits sedan 1944, då herrar Crafoord och Borg grundade ett aktiebolag med syfte att förse den växande industrin med papper och tillbehör för registrerande instrument. Under årens lopp lades nya produkter till, inte minst thermorullar för fax och kassaregister. Allt detta finns idag kvar i vårt systerbolag Specialpapper.

På 1990-talet var Specialpapper tidigt ute med att sälja papper för "plotters", eller storformatsskrivare som vi säger idag. Detta var startskottet för det som idag är Specialmedia - experten på storformat.

SP Gruppen Sverige AB ägs sedan 2009 av företagsledningen.

 

Copyright 2018  Specialmedia - en del av SP Gruppen Sverige AB   |   info(at)specialmedia.se   |   08- 605 18 50

Powered by: Bero Media